y gwersi llefaru, canu a dawnsio

y pecynnau llefaru

(nid oes gwersi ar gyfer darnau Eisteddfod yr Urdd 2023 – mi fyddwn nôl yn 2024)

Yma mae gwybodaeth am yr holl becynnau llefaru sydd ar gael, i oedrannau cynradd.


y pecynnau canu

(nid oes gwersi ar gyfer darnau Eisteddfod yr Urdd 2023 – mi fyddwn nôl yn 2024)

Yma mae gwybodaeth am yr holl becynnau canu unawd sydd ar gael, i oedrannau cynradd.

y pecynnau dawnsio


Yma mae gwybodaeth am y pecynnau dawnsio disgo a dawnsio clocsio i fechgyn ac i ferched o bob oed.


amdanom ni

Ry’n ni’n cynnig gwersi eisteddfodol er mwyn ehangu cyfleoedd ar un llaw, ac er mwyn hyrwyddo eisteddfodau o bob math ar y llaw arall.

cysylltwch

isteddfota@hotmail.com

07794 065826