y Gwersi Llefaru

Mynd i’r Dudalen i Brynu Gwers

Blwyddyn 2 ac Iau – Crystia gan Tony Llywelyn
Tiwtor: Angharad Llwyd

Prynu’r Wers

  • Pedair gwers – gwers i bob pennill
  • Drwyddi yn ei chyfanrwydd gydag ac heb y geiriau
  • Gair o gyngor – top tips

Blwyddyn 3 a 4 – Y Cipio gan Eilir Rowlands
Tiwtor: Angharad Llwyd

Prynu’r Wers

  • Pedair gwers – gwers i bob pennill
  • Drwyddi yn ei chyfanrwydd gydag ac heb y geiriau
  • Gair o gyngor – top tips

Blwyddyn 5 a 6 – Lloeren gan Lili Ray
Tiwtor: Cai Fon Davies

Prynu’r Wers

  • Tair gwers – rhannu’r gerdd yn dair
  • Drwyddi yn ei chyfanrwydd gydag ac heb y geiriau
  • Gair o gyngor – top tips